KRDV-Netwerk ondersteunt en stimuleert ontwikkeling en uitvoering van projecten. Het initiatief voor een activiteit, project kan door eenieder, dan wel iedere organisatie genomen worden. Om aanspraak te maken op financiering van een activiteit, kan een aanvraag ingediend worden. Voor een aanvraag gelden de volgende criteria:

  • Het project wordt uitgevoerd door en voor mensen binnen de gemeente Kunst Rond de Venen, en wel specifiek de kernen Mijdrecht, Vinkeveen, De Hoef, Wilnis en Waverveen
  • Het project moet een educatief karakter hebben
  • Het project moet betrekking hebben op amateurkunsten
  • Er moet sprake zijn van professionele* educatie of begeleiding
  • Er moet sprake zijn van cofinanciering of een ander soort verdienmodel (kaartverkoop of iets dergelijks)
  • Er wordt bij voorkeur samengewerkt met andere aanbieders
  • Het projectformulier wordt voorafgaande aan het project ingevuld en ingediend

*onder professioneel wordt bedoeld: een afgeronde kunstopleiding en/of aantoonbare ervaring.